Syndicus

Wat kan Immo Blankenberge Syndic voor U betekenen?

Syndicus
Immo Blankenberge Syndic wordt aangesteld door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars, teneinde in te staan voor het beheer van de gemene delen van uw mede-eigendom.

Beheer

Technisch beheer Immo Blankenberge Syndic staat in voor het behoud van uw gebouw. Wij geven advies over uw onderhouds- en herstellingswerken en zorgen ervoor dat deze, volgens de beslissingen van de algemene vergadering, met de nodige deskundigheid worden uitgevoerd. Bij hoogdringendheid nemen wij tevens bewarende maatregelen waar nodig.

Administratief beheer Immo Blankenberge Syndic staat in voor de complete administratie die uw mede-eigendom met zich meebrengt. Zo roepen wij de algemene vergadering samen, sturen wij een uitgebreid verslag aan alle eigenaars en sluiten alle noodzakelijke contracten - volgens goedkeuring door de algemene vergadering - met de gekozen leveranciers. Wij dienen ons steeds te baseren op de algemene vergadering. Kortom, Immo Blankenberge Syndic voert uit wat u, als mede-eigendom, beslist! Indien nodig roepen wij tevens een buitengewone algemene vergadering samen, zodat u steeds inspraak behoudt in de belangrijke beslissingen van de mede-eigendom. Alle documenten en de volledige boekhouding worden op ons kantoor bewaard. Dit alles kan steeds door alle mede-eigenaars geconsulteerd worden na het maken van een afspraak.

Financieel beheer Immo Blankenberge Syndic stelt een budget van de kosten op en legt deze voor aan de algemene vergadering. Wij vragen provisies op aan de mede-eigenaars, staan in voor de betaling van de facturen en beheren verder de inkomsten en de uitgaven. Transparantie in het beheer van uw residentie is een must : wij zorgen via onze professionele software dat u digitaal toegang heeft tot alle belangrijke documenten op ons online platform “Portaal”. Als mede-eigenaar krijgt u daarvoor een individuele login waarmee u op ieder moment van de dag online de publieke documenten van uw residentie, alsook uw persoonlijke financiële toestand kan raadplegen.

Vertegenwoordiging in rechte Indien nodig vertegenwoordigt Immo Blankenberge Syndic de mede-eigendom in rechte. Dit bijvoorbeeld voor het invorderen van niet-betaalde voorschotten, expertises, rechtsvorderingen tegen leveranciers of aannemers, etc.. De vergaderingen van uw residentie kunnen plaats hebben in ons kantoor. Wij beschikken over een vergaderzaal met een capaciteit tot 70 personen.

Immo Blankenberge Syndic is nog geen syndicus in uw residentie?

Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact op voor een kennismakingsgesprek!

Vraag hier uw gratis offerte aan

 

Franchommelaan 102 - 8370 Blankenberge
Tel: 050/43.37.00
[email protected]
TOEGANG TOT PORTAAL