Nieuws

20-05-2019

Wat gebeurt er met je huurcontract als je uit elkaar gaat?

Uit elkaar gaan als feitelijk samenwonenden

William trok 3 jaar geleden in bij Ella in haar huurappartement in Berchem. Alles ging van een leien dakje tot hun relatie begin dit jaar barsten begon te vertonen waardoor Ella William vorige maand aan de deur zette

Niet heel netjes, maar het kan. De hamvraag bij elk feitelijk samenwonende koppel is: wie heeft het huurcontract ondertekend? Hebben beide partners dat gedaan, dan blijven ze allebei gehouden aan hun rechten en plichten als huurders. Einde relatie betekent niet automatisch einde huurcontract. “Enkel ik had het huurcontract ondertekend. We hadden er nooit bij stilgestaan om William ook als huurder op te geven aan de verhuurder”, vertelt Ella ons. In dit geval is dus enkel Ella huurder. “Dat betekent dat alleen ik verantwoordelijk ben voor de huur en de kosten. Maar ook dat ik de enige ben die als huurder het contract kan opzeggen en niet m’n ex”, zegt Ella ons nog.

Hadden beide het contract ondertekend, dan moesten ze er wel samen uit zien te komen wie in het appartement zou blijven wonen en dit ook aan de verhuurder laten weten. Op die manier kon degene die vertrok uit het contract geschrapt worden of kon een nieuw huurcontract opgemaakt worden met de blijver. Willen geen van beide partners in de huurwoning blijven, dan moeten ze het contract samen opzeggen en zijn ze beide verantwoordelijk voor de eventuele opzegvergoeding en opzegtermijn.

Uit elkaar gaan als wettelijk samenwonenden of getrouwden

Fabian en Sam stapten in 2017 in het huwelijksbootje en verhuisden naar een charmante huurwoning in Londerzeel. Twee weken geleden kwam er een einde aan hun sprookje. “We wilden geen van beide meer in de woning blijven wonen”, vertelt Fabian ons. “Te veel herinneringen.”

Wettelijke samenwonende of getrouwde koppels worden samen als huurder beschouwd, ongeacht of het huurcontract maar door 1 persoon ondertekend werd of dateert van voor hun verbintenis als koppel. Zowel Sam als Fabian moeten dus het huurcontract opzeggen en samen opdraaien voor de opzegtermijn en -vergoeding. “Niet leuk om nog met m’n ex vast te zitten aan die opzegperiode!” zegt Sam. Als getrouwd of wettelijk samenwonend koppel kan je samen beslissen of en wie in de huurwoning blijft wonen. Kom je niet tot een overeenkomst, dan hakt de rechter de knoop door. Meld aan je verhuurder wie blijft en vanaf welke datum de ander huurder af is. Pittig detail: hebben jullie beide bij de start het huurcontract ondertekend, dan kan de verhuurder nog tot 6 maanden na de beëindiging van z’n huurcontract de vertrekkende partner aanspreken voor het betalen van de huur.

Break-up-checklist

Laten we even overlopen wat voor jou belangrijk is, want wat het gevolg heeft in eerste instantie te maken met de handtekening(en) op het huurcontract.

A. Zijn jullie feitelijk samenwonend?

  • Zijn jullie beiden huurder?
    ► Beslis samen wie in de huurwoning blijft wonen of zeg samen het contract op. Geen uitkomst, dan is het aan de rechter.
  • Is slechts één van beiden huurder?
    ► Diegene die huurder is, heeft de touwtjes in handen. Hij/zij moet ervoor zorgen dat de huur betaald wordt en opdraaien voor eventuele kosten.

B. Zijn jullie wettelijk samenwonend of getrouwd?

  • Jullie zijn beide huurder. Jullie beslissen samen wie vertrekt. Komen jullie er niet uit? Dan is het aan de rechter om te beslissen. Wilt niemand blijven, zeg dan beiden het huurcontract op.

Tips

  • Nieuwe plaatsbeschrijving: kijk even rond in je huurwoning. Zijn er toch wel significante beschadigingen, dan is het geen slecht idee om bij het vertrek van je partner een nieuwe plaatsbeschrijving te laten opmaken. Op die manier kan eventuele schade van voor jullie breuk nog op beide partners worden verhaald en draai je achteraf niet alleen op voor de kosten. Heikel puntje hierbij is wel dat de verhuurder mee zo’n plaatsbeschrijving betaalt en misschien helemaal geen zin heeft in die kost.
  • Huurwaarborg: blijf jij in de huurwoning wonen en vertrekt je ex-partner, spreek dan af wat er met de huurwaarborg gebeurt. Je kan die eventueel op jouw naam laten zetten.
  • Status gewijzigd tijdens jullie contract: wettelijk samenwonend of getrouwd in de loop van jullie huurcontract? Verwittig dan je verhuurder, zodat ie weet dat ie vanaf nu elk schrijven aan jullie beide moet richten (anders is het niet geldig).

 

Bron : Zimmo  -  Auteur: KP